Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

TRÄFFA KALLE SELANDER 27 NOV

Vad vill vi i Järle, undrar Kalle Selander, landsbygdsstrateg i Örebro kommun.

Hans uppdrag är att stödja utvecklingen på landsbygden och vill veta vad du tycker.

VÄLKOMNA TILL JÄRLEGÅRDEN ONSDAG 27 NOV 2013 kl 18.30 !

En rapport från mötet finns här!

Tillbaka

© Jarlebyalag.se