Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

ÖVERSIKTSPLAN 2017

Det har kommit ett förslag till ny översiktsplan för Örebro kommun. Planen är omfattande och digital så förslaget skall läsas/laddas från kommunens hemsida; www.orebro.se/nyoversiktsplan
Ett dialog möte kommer att genomföras 23 mars i Hovsta, Lundhagskyrkan kl 18 - 20.30 med tema översiktplan. Samrådstiden är 1 februari - 30 april.

Det finns kapitel som handlar om mindre tätorter och landsbygden som jag tycker alla minst ska läsa. Länk här. Bland mycket annat så står detta som direkt berör Järle:

Har någon synpunkter eller funderingar så hör gärna av er till mig eller till byalagsstyrelsen.

//Lasse C, 070-5344949

Ett utdrag från ÖP förslagets karta med Ervalla - Järle bygden.

 

 

 

 

Tillbaka

© Jarlebyalag.se