Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

STYRELSEMÖTE 210113

Nytt från styrelsens möte 210113

Beslut att avvakta med årsmötet togs. Info om nytt datum kommer att meddelas här på hemsidan, via facebook gruppen "Det händer i Järle" och via brev till medlemmar.

Protokoll från styrelsemöten finns att läsa här.

Tillbaka

© Jarlebyalag.se