Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

BREDBANDSPROJEKTET

180416: Under senaste månaderna har vi undersökt om de fastigheter som inte anslöts till fibernätet kan få göra detta och till vilken kostnad. Det är nio bostadsfastigheter inom byn som tillfrågats om intresset för detta. Nu har äntligen svar kommit från Telia/Scanova om vad som gäller.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

130616: Helt slut med info om vårt bredbandsprojekt är det inte. I noteringen nedan om en rapport från Bredbandsforum så finns den nu klar för läsning. I den så beskrivs byalagets arbete med bredbandet ur ett socialt hållbarhetsperspektiv som ett stort och efterstävansvärt föredöme. Kan kanske vara lite "tung text" till att börja med, men bläddra fram till sid 14-27 så blir det nästan bara Järle.

Läs "Byanätsprocessen" av Susanne Stenbacka.

130319: Som en "sista" info om vårt bredbandsprojekt så kan meddelas att detta är nu föremål för en rapport som Bredbandsforum har beställt. Man vill visa upp goda exempel och valde då att studera Järle lite extra. Så idag var Susanne Stenbacka, kulturgeograf från Uppsala universitet på besök för att ställa frågor och bilda sig en uppfattning hur vi gjort här i Järle. Lasse C berättade mest under em som besöket varade men även Kjell D och Richard S kom förbi Järlegården för att fylla på informationen. Så nu väntar vi med spänning på vad rapporten kommer att ge.

120422: Mailet nedan fick jag i veckan och det betyder att nu ska det fungera. Ni kan gå in och kolla
om så är fallet enligt mailet och om något krånglar så hör av er. Annars är det bara att beställa vilka
tjänster man vill ha levererade. Så efter två år så är vi i mål. Det känns bra det !!

Hej.
Vill med detta mail informera om att nätet nu är driftsatt tekniskt sett.
Det innebär att inom 1-2 dagar är även det administrativa klart och tjänster kan beställas/levereras.
Redan idag bör ni komma till www.bredbandswebbben.se om ni ansluter en dator och surfar ut på
nätet. Skulle ni uppleva problem att komma fram till bredbandswebben när ni ansluter första gången
kan du kontakta mig. Är det något problem med tjänsterna ber jag er kontakta tjänstelverantören.
Mvh
Kjell Stålbrand
Projektledare, Leverans Triple Play
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
120320: Har varit i kontakt i kontakt med Telia som kommer att skicka ut information till alla
anslutna om abonnemangsformer inför uppstarten av bredbandsanslutningen den 12 april.

ELTEL beräknar att slutföra sitt arbete med installation i de sista kvarvarande husen på
torsdag 22 mars, bland annat på Järle dagis.

Vill också påminna om att slutbetalning skall göras till den 31 mars.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

120220: Nu har jag fått bredbandsuttag och switch installerad och då ser det ut så här.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

120204: Telias entreprenör ELTEL networks har påbörjat fiberblåsningen i bredbandsnätet. 
De kommer att ta kontakt med alla när det blir dags att installera inkopplingar inomhus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

120122: Telia har nu lämnat leveransdatum 2012-04-12 för inkoppling av av fibernätet om 
inget oförutsett inträffar. Därmed fastställs betalningsplanen med slutdatum sista mars.

Så fortsatt inbetalning upp till 10000:- för alla som anmält anslutning förväntas ske.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

120114: Slutrapport är nu inlämnad till Länsstyrelsen som har begärt några smärre komplette-
ringar. De var också här och kontrollerade projektet i fält och våra dokument i torsdags. Allt var 
till belåtenhet och nu skickas all dokumentation till Jordbruksverket för granskning, godkänn-
ande och utbetalning. Har också fått kontakt med Telia som utsett en projektledare för fiber-
jobbet. Inget är dock sagt än när arbetena startar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111204: Dialog med Telia Operator Business och Telia Skanova om avtalsskrivning påbörjad. 
Pris för fiberanslutning blir 10000:- per fastighet om inget oförutsett kommer till. 
Utskick till alla intresseanmäldafastigheter kommer att ske v49 av ledningsrättsavtal för påskrift.
Informationsmöte skall hållas när avtal är klara och fiberinstallationen kan starta därefter. 
Info om tjänster i det öppna nät vi får kan läsas i /uploads/files/Telia_OB_utskick_villa(3).pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101020: Läget är följande. All grävning är nu avslutad för alla som meddelat intresse för fiberanslutning. 
Grävningen har gått mycket bra bl.a tack vare kedjegrävaren på bilden som Mattias anser varit till stor hjälp.

Det är 35 fastigheter av 43 möjliga som gjort detta. En minimiinbetalning på 2000:- skall göras på bg762-5007 före 1/11. Ange fast bet. Vi söker nu avtal med fiberinstallatör som gör inkoppling av vårt byanät och sätter upp anslutningspunkt i resp. hus förhoppningsvis under nov. Vi tar också fram ett abonnemangsförslag för bredband, TV och telefoni.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110612: Bredbandsprojektet går sakta men säkert vidare. De av E.on utförda kanalisationsarbetena besiktades och godkändes strax efter påsk. Efter en del turer har vi nu klart med ekonomin och likviditeten i projektet genom en kredit hos Bergslagens Sparbank. Vi behöver också få utbetalt hittills nedlagda kostnader från Länsstyrelsen. Så fort vi får dessa, kan vi gå vidare med de återstående arbetena med grävning och avtal med lämplig fiberinstallatör. Tror inte vi hinner göra något i juni, så kommer detta att utföras efter sommaren i aug -sept. I dagsläget är 29 fastigheter positiva till en anslutning. Inget problem att fler kommer till än så länge. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110306: BREDBAND I JÄRLE
Vintern har lagt lite lock på bredbandsaktiviteten i byn, men nu måste arbetet gå vidare för att kunna fullföljas. På årsmötet så bildades bredbandskommittén formellt och vi kommer att kontakta alla i byn boende, för att klargöra det fortsatta arbetet för resp fastighet. När vi vet antalet som vill ansluta kanalistionsrör fram till huset, var detta skall ske och att också dra fiber in i huset, så kan vi ta in offerter på dessa arbeten.

När detta läses så har vi nog kontaktat alla och de återstående markarbetena kan slutföras så snart snön och tjälen släpper. Därefter kan fiberblåsning göras.

Vi kommer upprätta ett avtal med varje fastighetsägare om anslutning och erbjuda en avbetalningslösning för detta.

Vi vill också kolla upp och erbjuda en uppkoppling med tjänster med lämplig leverantör. Vi hoppas att vårt förhandlingsläge om tjänster blir bättre, om det bygger på att så många som möjligt vill ansluta sig. Vi tror att priserna kan bli lägre då.

Hör gärna av er med frågor till oss i arbetsgruppen.
Lasse C 50073, Alex R 50201, Kjell D 14188, Richard S 50030

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tillbaka

© Jarlebyalag.se